Vill du som musiker synas på webben?

För dig som är musiker och vill synas på webben erbjuder vi kurser i samarbete med Musikalliansen.

För mer information kontakta Monika på Marknadsför Dig
monika.moravcsik@marknadsfordig.se
0761-144 664

Musikalliansen

Det är framförallt på webben vi hittar den information vi söker och med en hemsida underlättar du för dem som söker att finna just dig.

På din hemsida kan du visa upp en samlad bild av dig, vem du är och vad du gör. Förutom att informera, kan du också ge uttryck för din passion i text och bild, musik, video och göra det tillgängligt för andra. Ditt innehåll kan också få spridning och vem vet, vad det kan leda till.

Du kan också koppla olika sociala medier som Wikipedia, Youtube, Facebook, LinkedIn, Twitter mm till din hemsida och få större spridning på det sättet.

Att kommunicera på webben kräver förståelse både för hur man når sin målgrupp och hur man når fram i det enorma utbud som finns där. Statistiskt sett skannar man igenom en hemsida på tre sekunder innan man bestämmer sig för att vara kvar. Alltså är första intrycket väldigt viktigt. Vi hjälper dig med både tekniken och innehållet för att på bästa sätt visa vem du är.

Marknadsför Dig! drivs av kommunikationsbyråerna BullhoundMedia AB och GOODFAIRY AB. Syftet är att hjälpa företagare att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt marknadsföra sig på internet.