Fisk i håv

Fånga läsaren

Att skriva på webben skiljer sig åt från att skriva för traditionella medier. 

Idag behöver vi ta hänsyn till att man läser förutom på en dator även på smartplatta och telefon.

Vi skummar av sidor, oftast efter en särskild fakta. Därmed inte sagt att vi inte kan läsa längre texter. Vi gör det när vi hittat den fakta vi är intresserad av och då kan vi läsa längre än vad vi skulle gjort på papper.* Men vi är oftast inte på läshumör, utan vi är aktiva och sökande, hoppar runt, klickar på det som fångar vårt intresse.

försöker fånga en fisk med hov.

By Matthew Hull

Så hur gör vi för att fånga och behålla en läsare på webben. Här har vi samlat några tankar om text som vi vill delge till dig.

Välj din tonalitet

Hur du uttrycker dig. Ska du skriva formellt/informellt, vänligt, rappt, frimodigt, klämmigt? Tänkt efter vem du är och vad för tonalitet du vill ha i dina texter. Försök sedan alltid ha samma tonalitet, så dina läsare lär känna dig och få förtroende för dig och det du skriver.

Undvik svårbegripliga ord

Förklara eller översätt facktermer. I min värld som formgivare använder jag termer som kerna och kägel men när jag bloggar använder jag ord som, avstånd mellan bokstäver och radavstånd.

Kommunicera ett budskap i taget

Gör det enkelt för läsaren att få överblick och att kunna skumma av dina sidor.  Kommunicera en fråga i taget. För många budskap rör till det.

 Ha tydliga rubriker

Rubriker måste kunna fungera själv, utan en förklarande underrubrik. Skriv därför tydliga rubriker. Det är också rubriken som dyker upp i sökmotorn.

Börja med det viktigast

Skriv som i nyhetstidningar, det viktigast först. En rubrik som fångar intresset, sedan en mer förklarande introduktion, därefter kommer bakgrund och detaljerna.

Skriv korta stycken

Dela upp en text i korta stycken med blankrad emellan. Texten blir mer lättläst och läsaren kan enkelt skumma igenom din text.

Feta ord

För att hjälpa läsaren att hitta nyckelord kan man feta ord men inte för många för då blir det rörigt och läsaren orkar inte vara kvar på din sida. De ord som är viktiga och verkligen ska synas ska vara feta. Jag brukar säga, vad ska skrika högst, feta det.

Undvik kursivering eftersom det blir svårläst på grund av skärmens låga upplösning.

Punktlistor

När du börjar upprepa dig är det dags för punktlista.

  • en texttyngd sida blir mer lättläst
  • skriv inte för många punkter i listan

Nu är det dags att kasta sig över tangenerna. Det är lite som att lära sig spela ett instrument – ju mer du gör det,  ju roligare och lättare blir det.

Vill du prata texter med oss, skicka ett mejl till info@marknadsfordig.se

Tycker du det är kul med texter och vill veta mer, så läs skriften från se Internetstiftelsen .SE  Att skriva för webben (pdf) eller så rekommenderar jag boken Klarspråk på nätet av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson.

 * Eyetrack07, Poynter-institutet i USA

Internet

Pratar du internet? En ordlista

I och med internet har svenskarna fått en hel del nya ord att svänga sig med. Här är några som kan vara bra att känna till:

Sökmotor – En sökmotor är en tjänst på Internet som bygger på ett program som används för att utforska stora mängder information med hjälp av nyckelord.

Googla – att söka på internet med hjälp av Google eller andra sökmotorer

Sökmotoroptimering (SEO – Search Enginge Optimization) – metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökning på Google eller andra sökmotorer.

Blogg (Weblog) – webbjournal eller webbdagbok där inläggen är ordnade så det senaste hamnar högst upp.

Posta (to post) – att publicera ett inlägg i en blogg eller liknande

FTP (File Transfer Protocol) – Möjliggör överföringen av filer mellan datorer på internet.

HTML (HyperText Markup Language) ett kodspråk som de flesta webbsor skrivs i där man kan ange dokumentets innehåll (text, länkar, bilder mm) och hur det ska visas (fetstil, liten bild till vänster osv.).

Domännamn – Ett domännamn är ett ord eller namn som är registrerat under en toppdomän, ex .se som marknadsfördig.se . Datorer kommunicerar med nummer (IP-adresser) vilket kan vara svårt för oss människor att komma ihåg.

URL (Uniform Resource Locator) – På svenska webbadress, den teckensträng som identifierar en specifik webbsida, ex. www.marknadsfordig.se/kontakt

 

Vill du lära dig mer rekommenderar vi att du går in på www.iis.se, Stiftelsen för internetinfrastruktur, som ansvarar för den svenska topdomänen (.se) och främjar utvecklingen av internet. Här hittar du information, instruktioner och evenemang du kan delta i.

Nyhetsbrev

3 värdefulla tips till din hemsida

file000546043647

Idag pratar man mycket om att hemsidor måste vara sökmotoroptimerad, (Search Engine Optimizing), SEO annars hittar inte kunder fram till din sida. Och absolut, det är troligtvis en av de viktigaste marknadsföringsåtgärder som ditt företag kan göra. Det är ett effektivt medel för att öka antal besökare på din webbplats och i förlängning leder det till en ökad försäljning.

Men det är minst lika viktigt att din sida är tilltalande, annars kommer kunderna inte stanna kvar och läsa och förstå ditt erbjudande utan gå vidare och bort från din hemsida.

Så vad ska man börja med? Vi anser, att du som steg ett ska ha en attraktiv sida med en bra struktur. När det klart går du över till att jobba på att göra den mer sökbar.

. . .

 Nedan ger vi 3 värdefulla tips till din hemsida.

1. Anpassa din hemsida för smartphone

Statistiken talar i detta fall, tydligt sitt språk. 6 av 10 kopplar upp sig via en smartphone. Vi läser våra mejl på telefonen, vi svara på mejl, vi söker information, vi tar bilder och lägger upp på Facebook, Instagram och mycket mera, allt via vår smartphone. Med andra ord, våra smartphone har blivit en del av vårt dagliga mediabehov. Både antalet och tiden att surfa via smartphone fortsätter att öka, dels för att mobilsurfhastigheten ökar rejält i Sverige, vilket gör att det blir enklare att surfa med mobilen och att fler byter ut sina gamla 3G-telefoner till 4G-telefoner. För mer statistik se om Sverige och internet se, www.internetstatistik.se

Så därför när du skapar din hemsida gör den responsiv, dvs anpassad för andra medier som smartphone och surfplatta.

 2. Innehållet är viktigast

Du har endast ett par sekunder på dig att attrahera din läsare. Mer tid ger inte läsaren dig. Om läsare inte förstår din hemsida, ditt erbjudande så kommer denne inte att stanna kvar. Så det är viktigt att poängtera att som steg 1 först fokusera på ett bra och rikt innehållet som är relevant för läsaren.

  • En inbjudande sida, som fångar surfaren att vilja läsa mer. Det kan vara en intresseväckande rubrik eller bild som får läsaren att stanna upp och bli intresserad.
  • Bra bildtext, som inte beskriver vad man ser på bilden utan tillför något mer, annars är det bättre att skippa bildtext.
  • Börja med det viktigaste i texten och lägg bakgrundsfakta och övrig information på slutet. Dela upp text i korta stycken och punktform, det underlättar läsningen. Blir texten för lång, se om du inte kan dela upp den i två eller flera avsnitt.

Lägg med adress, telefonnummer och ev. extra erbjudande på de sidor du tror din kund kommer besöka eller återkomma till, så kunden lätt kan komma i kontakt med dig.

 3. Bygg en bra struktur

Sätt din kund främst. Gör en struktur utifrån din kund och dennes beteende och inte utifrån din organisation. Med andra ord försök att tänka som din kund och vad den vill veta om dig och dina erbjudanden. Det ska vara lätt för läsaren att få en överblick över sidan, vad som händer där och rentav vad man ska göra där.

  • Försök att definiera vem din kund är och vilken information och erbjudanden din kund vill ha.
  • Se till att varje kund lätt hittar just den information som är intressant för den.
  • Hemsidan ska vara lättnavigerad.

Det är viktigt att poängtera, att oavsett hur bra du sökmotoroptimerar spelar det ingen roll om du inte kan erbjuda dina besökare ett bra och rikt innehåll. Alltså fokusera på innehållet i första hand, och ha sökmotoroptimering i åtanke när du skapar ditt innehåll.

Vill du veta mer, prata med Eva.
eva.vallin@marknadsfordig.se

Att använda bilder från nätet

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Vad för rättigheter gäller det för bilder som man tar själv och de man hittar på nätet. Får man använda bilder hur som helst? Vi försöker reda ut vad för regler som gäller och även ge tips på vart du kan hitta gratisbilder.

Egna bilder

De bilder du själv har fotograferat har du rätt att göra vad du vill med. Men är det en person på bilden och man ser vem det är, behöver du dennes tillstånd. Om du tar en bild för din hemsida och fått personens tillstånd till det, kan du inte använda den vid andra tillfällen. T.ex till annons i tidning, affisch etc, om inte personen gett sitt tillstånd även för det. Det är alltså viktigt att du har skrivit ett avtal, där personen gett sitt tillstånd till publicering och för olika medier. Annars kan skadestånd stå dig dyrt om personen känner sig kränk av publiceringen.

Det finns ett undantag och det är bilder på människor i ej kommersiella texter, s.k. i löpande text, mer om det hänvisar jag till Datainspektionens broschyr, Publicering på Internet, som förklarar vad man får göra och inte.

 Att använda bilder från nätet

Bilder du hittar på nätet får man inte använda utan tillåtelse av den som besitter rättigheterna till bilden. Det kan vara fotografen, någon som avtalat till sig rättighetern, arvingar eller testamentstagare efter fotografen. Om bilden är över 70 år gäller andra regler, men det tar vi inte upp i denna artikel, det får bli en egen. Det kan vara svårt att hitta vem som är rättighetsinnehavaren till en bild. Så därför, en regel är att aldrig använda en bild om du inte fått ok att använda den från rättighetsinnehavaren. Även här kan man råka ut för betala skadestånd om man använt en bild utan lov. Men det finns gratisbilder man kan få använda, se följande där vi har listat två hemsidor på bilder du kan använda.

MorgueFile bilder

MorgueFile är ett arkiv med gratis högupplösta bilder. De är licensierade under en MorgueFile Free License och som ger användaren tillstånd att använda bilden. Här lägger proffs- och amatörfotografer upp bilder. Ursprungligen var morgue file, pappersmappar som innehöll gamla filer och anteckningar av brottsutredare och artikelurklipp ihopsamlat av journalister för ev. senare användning. MorgueFile innehåller idag en otrolig mäng bilder som är öppet för alla att använda. För att komma till bildarkivet se länk www.morguefile.com.

Creative Commons-bilder

Det finns bilder som är märkta med en speciell upphovsrättslicens som kallas Creative Commons, CC, där upphovspersonen har talat om vilka villkor som gäller för att få använda bilden, ibland finns inga förbehåll men i andra fall får du inte ändra något på bilden eller använda den i kommersiellt syfte. Dessa bilder kan du hitta på www.flickr.com

Vi tackar för bilden ovan, till JulesInKy hos morguefile.com.

Lycka till i bildletandet!