3 värdefulla tips till din hemsida

file000546043647

Idag pratar man mycket om att hemsidor måste vara sökmotoroptimerad, (Search Engine Optimizing), SEO annars hittar inte kunder fram till din sida. Och absolut, det är troligtvis en av de viktigaste marknadsföringsåtgärder som ditt företag kan göra. Det är ett effektivt medel för att öka antal besökare på din webbplats och i förlängning leder det till en ökad försäljning.

Men det är minst lika viktigt att din sida är tilltalande, annars kommer kunderna inte stanna kvar och läsa och förstå ditt erbjudande utan gå vidare och bort från din hemsida.

Så vad ska man börja med? Vi anser, att du som steg ett ska ha en attraktiv sida med en bra struktur. När det klart går du över till att jobba på att göra den mer sökbar.

. . .

 Nedan ger vi 3 värdefulla tips till din hemsida.

1. Anpassa din hemsida för smartphone

Statistiken talar i detta fall, tydligt sitt språk. 6 av 10 kopplar upp sig via en smartphone. Vi läser våra mejl på telefonen, vi svara på mejl, vi söker information, vi tar bilder och lägger upp på Facebook, Instagram och mycket mera, allt via vår smartphone. Med andra ord, våra smartphone har blivit en del av vårt dagliga mediabehov. Både antalet och tiden att surfa via smartphone fortsätter att öka, dels för att mobilsurfhastigheten ökar rejält i Sverige, vilket gör att det blir enklare att surfa med mobilen och att fler byter ut sina gamla 3G-telefoner till 4G-telefoner. För mer statistik se om Sverige och internet se, www.internetstatistik.se

Så därför när du skapar din hemsida gör den responsiv, dvs anpassad för andra medier som smartphone och surfplatta.

 2. Innehållet är viktigast

Du har endast ett par sekunder på dig att attrahera din läsare. Mer tid ger inte läsaren dig. Om läsare inte förstår din hemsida, ditt erbjudande så kommer denne inte att stanna kvar. Så det är viktigt att poängtera att som steg 1 först fokusera på ett bra och rikt innehållet som är relevant för läsaren.

  • En inbjudande sida, som fångar surfaren att vilja läsa mer. Det kan vara en intresseväckande rubrik eller bild som får läsaren att stanna upp och bli intresserad.
  • Bra bildtext, som inte beskriver vad man ser på bilden utan tillför något mer, annars är det bättre att skippa bildtext.
  • Börja med det viktigaste i texten och lägg bakgrundsfakta och övrig information på slutet. Dela upp text i korta stycken och punktform, det underlättar läsningen. Blir texten för lång, se om du inte kan dela upp den i två eller flera avsnitt.

Lägg med adress, telefonnummer och ev. extra erbjudande på de sidor du tror din kund kommer besöka eller återkomma till, så kunden lätt kan komma i kontakt med dig.

 3. Bygg en bra struktur

Sätt din kund främst. Gör en struktur utifrån din kund och dennes beteende och inte utifrån din organisation. Med andra ord försök att tänka som din kund och vad den vill veta om dig och dina erbjudanden. Det ska vara lätt för läsaren att få en överblick över sidan, vad som händer där och rentav vad man ska göra där.

  • Försök att definiera vem din kund är och vilken information och erbjudanden din kund vill ha.
  • Se till att varje kund lätt hittar just den information som är intressant för den.
  • Hemsidan ska vara lättnavigerad.

Det är viktigt att poängtera, att oavsett hur bra du sökmotoroptimerar spelar det ingen roll om du inte kan erbjuda dina besökare ett bra och rikt innehåll. Alltså fokusera på innehållet i första hand, och ha sökmotoroptimering i åtanke när du skapar ditt innehåll.

Vill du veta mer, prata med Eva.
eva.vallin@marknadsfordig.se